WordPress Domain Değiştirme 301 için PHPMyAdmin Düzenlemeleri

WordPress Domain Değiştirme – PHPMyAdmin Komutları aşağıda listelenmiştir. Sırasıyla değiştiriniz.

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, ‘http://www.eskisite.com’, ‘http://www.yenisite.com’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ‘siteurl’;
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ‘http://www.eskisite.com’,’http://www.yenisite.com’);
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ‘http://www.eskisite.com’, ‘http://www.yenisite.com’);

Kodları uygularken tırnak işaretlerini düzeltiniz.