Çıktı, Print Almak için A Kağıt Boyutları [A0 ~ A10]

A serisi kağıt boyutlarının ISO 216 standardı tarafından tanımlanan boyutları, diyagramın altındaki tabloda hem milimetre hem de inç olarak verilmiştir (cm ölçümleri mm değeri 10’a bölünerek elde edilebilir). Sol alttaki A Serisi kağıt boyutu çizelgesi, boyutların birbiriyle nasıl ilişkili olduğuna dair görsel bir temsil sağlar – örneğin, A5, A4 boyutlu kağıdın yarısıdır ve A2, A1 boyutlu kağıdın yarısıdır.

 

Kağıt Boyutları 4A0 – A10

Boyut Genişlik x Yükseklik (mm) Genişlik x Yükseklik (inc)
4A0 1682 x 2378 mm 66.2 x 93.6 inc
2A0 1189 x 1682 mm 46.8 x 66.2 inc
A0 841 x 1189 mm 33.1 x 46.8 inc
A1 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 inc
A2 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 inc
A3 297 x 420 mm 11.7 x 16.5 inc
A4 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 inc
A5 148 x 210 mm 5.8 x 8.3 inc
A6 105 x 148 mm 4.1 x 5.8 inc
A7 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 inc
A8 52 x 74 mm 2.0 x 2.9 inc
A9 37 x 52 mm 1.5 x 2.0 inc
A10 26 x 37 mm 1.0 x 1.5 inc

4A0 ve 2A0 – DIN 476 Büyük Boy Formatları

A0, 4A0 ve 2A0’dan büyük kağıt boyutları resmi olarak ISO 216 tarafından tanımlanmamıştır, ancak genellikle büyük boyutlu kağıtlar için kullanılır. Bu biçimlerin kaynağı, ISO 216’nın türetildiği orijinal temel belge olan Alman DIN 476 standardındadır. 2A0 bazen A00 olarak tanımlanır, ancak bu adlandırma kuralı 4A0 için kullanılmaz.

A Serisi Kağıt Boyutu Toleransları

ISO 216, A serisi kağıt boyutlarının üretimi için toleransları aşağıdaki gibi belirtir:

150 mm’ye (5,9 inç) kadar olan boyutlar için ±1,5 mm (0,06 inç)
150 ila 600 mm (5,9 ila 23,6 inç) aralığındaki uzunluklar için ±2 mm (0,08 inç)
600 mm’nin (23,6 inç) üzerindeki herhangi bir boyut için ±3 mm (0,12 inç)

A Serisi Kağıt Boyutları

A serisi kağıt boyutları, ISO 216’da aşağıdaki gereksinimlerle tanımlanır:

  • Uzunluğun genişliğe bölümü 1.4142’dir.
  • A0 boyutu 1 metrekarelik bir alana sahiptir.
  • Sonraki her boyut A(n), daha kısa kenarlarına paralel yarıya kesilmiş A(n-1) olarak tanımlanır.
  • Her boyutun standart uzunluğu ve genişliği en yakın milimetreye yuvarlanır.