301 Yönlendirme Nasıl Yapılır, 301 Yönlendirme Kodu (Apache, ASP, PHP, Javascript, Meta)

301 yönlendirmesi,” bir web sitesinin URL’sinin kalıcı olarak değiştirildiği ve bu değişikliğin arama motorlarına ve kullanıcılara bildirildiği bir tür yönlendirme türünü ifade eder.

HTTP 301 Yönlendirmesi, bir sayfanın veya bir sitenin URL’sinin kalıcı olarak değiştirildiği durumlarda kullanılır. Bu, kullanıcıların veya arama motorlarının eski URL’ye erişmeye çalıştıklarında, tarayıcı veya arama motorunun otomatik olarak yeni URL’ye yönlendireceği anlamına gelir. Bu, web sitelerinin trafiği yönetmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve arama motoru sıralamalarını korumak için yaygın bir uygulamadır.

Örneğin, eğer bir web sitesi sahibi eski bir sayfanın URL’sini değiştirmişse ve bu sayfanın artık yeni bir URL’si varsa, eski URL’e gelen ziyaretçiler ve arama motorları otomatik olarak yeni URL’ye yönlendirilir. Bu 301 yönlendirmesi, kullanıcıların hala istedikleri içeriğe erişmelerini sağlar ve arama motorlarının da yeni URL’yi indekslemelerini ve sıralamalarını güncellemelerini sağlar.

Htaccess 301 Yönlendirmesi

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?eskiadres.com$ [NC]
ReWriteRule ^(.*)$ http://www.yeniadres.com/$1 [R=301,L]

ASP-VBScript 301 Yönlendirmesi

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.yeniadres.com/“);
%>

ASP .NET 301 Yönlendirmesi

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.yeniadres.com/“);
}
</script>

JSP (Java) 301 Yönlendirmesi

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.yeniadres.com/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

CGI Perl 301 Yönlendirmesi

$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://www.yeniadres.com/“);

Ruby on Rails 301 Yönlendirmesi

def old_action
headers["Status"] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://www.yeniadres.com/”
end

ColdFusion 301 Yönlendirmesi

<.cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”>
<.cfheader name=”Location” value=”http://www.yeniadres.com/“>

PHP 301 Yönlendirmesi

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.yeniadres.com” );
?>

Javascript 301 Yönlendirmesi

<html>
<head>
<script type=”text/javascript”>
window.location.href=’http://www.yeniadres.com/‘;
</script>
</head>
<body>
Sayfa taşındı. Yeni adresimiz: <a href=”http://www.yeniadres.com/”>http://www.yeniadres.com/</a>
</body>
</html>

HTML (META Refresh) 301 Yönlendirmesi

<html>
<head>
<meta http-equiv=”refresh” content=”0; url=http://www.yeniadres.com/“>
</head>
<body>
Sayfa taşındı. Yeni adresimiz: <a href=”http://www.yeniadres.com/”>http://www.yeniadres.com/</a>
</body>
</html>