Blogger Cookie Notice Bar – Çerez Bildirim Çubuğu Özelleştirme Kodu

Blogger Cookie Notice Bar – Çerez Bildirim Çubuğu Özelleştirme Kodu: Bu kod çerez bildirim çubuğunu yukarıdan aşağıya çekecektir. sitenizin < /head> bölümünün üzerine ekleyin

  < style class='singleton-element' type='text/css'>
  #cookieChoiceInfo {
   bottom: 0;
   top: auto;
  }
  #cookieChoiceInfo .cookie-choices-inner {

  }
  #cookieChoiceInfo .cookie-choices-text {

  }
 < /style>

boşlukları silin