SSH ile Default olan 22 Portunu Değiştirme

Linux – SSH Login Port Değiştirme

SSH girişi yapın ardından

nano /etc/ssh/sshd_config

komutu ile konfigürasyon dosyasını açın

#Port 22

Satırını bulun ve değiştirmek istediğiniz port ile değiştirip başındaki # işaretini kaldırın ctrl+x ile kaydedin ve kapatın

service sshd restart

restart edin ve yeni portu aktif hale getirin.