PHP – Tarayıcı Dilini Algıla

PHP – Tarayıcı Dilini Algıla – Çok dilli bir web sitesi geliştirirken, tarayıcı dilini almayı ve bu dili web sitem için varsayılan dil olarak kullanmayı gerçekten seviyorum. İstemci tarayıcısı tarafından kullanılan dili şu şekilde elde ederim:

function get_client_language($availableLanguages, $default='en'){
	if (isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])) {
		$langs=explode(',',$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']);

		foreach ($langs as $value){
			$choice=substr($value,0,2);
			if(in_array($choice, $availableLanguages)){
				return $choice;
			}
		}
	} 
	return $default;
}

Bir sayının sonuna (th, st, nd, rd, th) ekleyin
Bu basit ve kolay fonksiyon bir sayı alacak ve arkasına “th, st, nd, rd, th” ekleyecektir.

function ordinal($cdnl){ 
  $test_c = abs($cdnl) % 10; 
  $ext = ((abs($cdnl) %100 < 21 && abs($cdnl) %100 > 4) ? 'th' 
      : (($test_c < 4) ? ($test_c < 3) ? ($test_c < 2) ? ($test_c < 1) 
      ? 'th' : 'st' : 'nd' : 'rd' : 'th')); 
  return $cdnl.$ext; 
} 
for($i=1;$i<100;$i++){ 
  echo ordinal($i).'<br>'; 
}