PHP – E-Mail Gönderme Fonksiyonu

PHP, php.ini dosyasında, sisteminizin nasıl e-posta gönderdiğine ilişkin ayrıntılarla birlikte doğru şekilde yapılandırılmalıdır.

$to = "[email protected]";
$subject = "mail konusu";
$body = "Body of your message here you can use HTML too. e.g. 
  Bold ";
$headers = "From: Peter\r\n";
$headers .= "Reply-To: [email protected]\r\n";
$headers .= "Return-Path: [email protected]\r\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP5\n";
$headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";
mail($to,$subject,$body,$headers);
?>