.NET Framework Nedir? Mimarisi ve Bileşenleri Nelerdir?

.Net Framework, Windows uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için Microsoft tarafından geliştirilmiş bir yazılım geliştirme platformudur. .Net çerçevesi, masaüstü ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirici araçları, programlama dilleri ve kitaplıklardan oluşur. Ayrıca web siteleri, web hizmetleri ve oyunlar oluşturmak için kullanılır.

.Net Framework’ün amacı, Windows Platformunda çalışacak uygulamalar oluşturmaktı. .Net çerçevesinin ilk sürümü 2002 yılında yayınlandı. Sürüme .Net çerçevesi 1.0 adı verildi.

Microsoft .Net çerçevesi o zamandan beri çok yol kat etti ve mevcut sürüm .Net Framework 4.7.2.

Microsoft .Net çerçevesi hem Form tabanlı hem de Web tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. Web servisleri .Net çerçevesi kullanılarak da geliştirilebilir.

Çerçeve ayrıca Visual Basic ve C# gibi çeşitli programlama dillerini de destekler. Böylece geliştiriciler, gerekli uygulamayı geliştirmek için dili seçebilir ve seçebilir. Bu bölümde, .Net çerçevesinin bazı temellerini öğreneceksiniz.

.Net Framework Mimarisi

.Net Framework Architecture, çeşitli Windows ve masaüstü uygulamalarının basit bir şekilde geliştirilmesi ve dağıtılması için bir yürütme ortamı ve çeşitli programlama dilleriyle entegrasyon sağlayan .Net platformu için bir programlama modelidir. Sınıf kitaplıkları ve yeniden kullanılabilir bileşenlerden oluşur.

.NET Bileşenleri

.Net çerçevesinin mimarisi aşağıdaki temel bileşenlere dayanmaktadır;

1. Ortak Dil Çalışma Zamanı
“Ortak Dil Altyapısı” veya CLI, .Net programlarının yürütüldüğü .Net mimarisinde bir platformdur.

CLI aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

İstisna İşleme – İstisnalar, uygulama yürütüldüğünde oluşan hatalardır.

İstisna örnekleri şunlardır:

Bir uygulama yerel makinede bir dosyayı açmaya çalışırsa ancak dosya mevcut değilse.
Uygulama bir veritabanından bazı kayıtları getirmeye çalışırsa, ancak veritabanına bağlantı geçerli değilse.

Çöp Toplama – Çöp toplama, artık gerekli olmadığında istenmeyen kaynakları kaldırma işlemidir.

Çöp toplama örnekleri

Artık gerekli olmayan bir Dosya tanıtıcısı. Uygulama bir dosyadaki tüm işlemleri tamamladıysa, dosya tanıtıcısı artık gerekli olmayabilir.
Veritabanı bağlantısı artık gerekli değildir. Uygulama bir veritabanındaki tüm işlemleri tamamladıysa, veritabanı bağlantısı artık gerekli olmayabilir.
Çeşitli programlama dilleriyle çalışma –

Daha önceki bir bölümde belirtildiği gibi, bir geliştirici çeşitli .Net programlama dillerinde bir uygulama geliştirebilir.

Dil – İlk seviye programlama dilinin kendisidir, en yaygın olanları VB.Net ve C#’dır.
Derleyici – Her programlama dili için ayrı olacak bir derleyici vardır. Yani VB.Net dilinin temelinde ayrı bir VB.Net derleyicisi olacaktır. Benzer şekilde, C# için başka bir derleyiciniz olacak.
Ortak Dil Yorumlayıcı – Bu, herhangi bir programlama dilinde geliştirilmiş bir .net programını çalıştırmak için kullanılacak olan .Net’teki son katmandır. Böylece sonraki derleyici, .Net uygulamasını çalıştırmak için programı CLI katmanına gönderir.

2. Sınıf Kitaplığı
.NET Framework, bir dizi standart sınıf kitaplığı içerir. Sınıf kitaplığı, temel amaç için kullanılabilecek bir yöntem ve işlevler koleksiyonudur.

Örneğin, tüm dosya düzeyindeki işlemleri işlemek için yöntemler içeren bir sınıf kitaplığı vardır. Yani bir dosyadan metni okumak için kullanılabilecek bir yöntem var. Benzer şekilde, bir dosyaya metin yazmanın bir yöntemi vardır.

Yöntemlerin çoğu, System.* veya Microsoft.* ad alanlarına bölünmüştür. (Yıldız *, yalnızca Sistem veya Microsoft ad alanına giren tüm yöntemlere referans anlamına gelir)

Ad alanı, yöntemlerin mantıksal bir ayrımıdır. Bu ad alanlarını sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak öğreneceğiz.

3. Diller
.Net çerçevesinde oluşturulabilecek uygulama türleri genel olarak aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılır.

WinForms – Bu, bir son kullanıcı makinesinde çalışacak Form tabanlı uygulamalar geliştirmek için kullanılır. Not Defteri, istemci tabanlı bir uygulamaya bir örnektir.

ASP.Net – Bu, Internet Explorer, Chrome veya Firefox gibi herhangi bir tarayıcıda çalışacak şekilde yapılmış web tabanlı uygulamalar geliştirmek için kullanılır.

Web uygulaması, İnternet Bilgi Hizmetlerinin Yüklenmiş olduğu bir sunucuda işlenecektir.
Internet Information Services veya IIS, bir Asp.Net uygulamasını yürütmek için kullanılan bir Microsoft bileşenidir.
Yürütmenin sonucu daha sonra istemci makinelere gönderilir ve çıktı tarayıcıda gösterilir.
ADO.Net – Bu teknoloji, Oracle veya Microsoft SQL Server gibi Veritabanları ile etkileşime girecek uygulamalar geliştirmek için kullanılır.

Microsoft her zaman .Net çerçevelerinin desteklenen tüm Windows işletim sistemleriyle uyumlu olmasını sağlar.