Yararlı CentOS SSH Komutları

Yararlı CentOS SSH Komutları:

yum remove

Paketin dependencyleri ile birlikte komple kaldırılmasına yarar.

yum update

bu komut ile istenen paket update edilebilir ya da paket ismi belirtmeden bütün sistemi update edebilirsiniz.

yum search

yum search komutu ile repoda istenen paketler aranabilir.

yum info

yum info komutu ile yüklemeden önce paket hakkında bilgi alınabilir.

wget

Bulunduğumuz dizine internet üzerinden dosya indirmek için kullanılan komuttur,

mtr

Gitmek istediğiniz ip,domain’e ulaşıncaya kadar hangi ağlardan geçtiğinizin sonucunu döndürür. Örnek:
mtr google.com

ifconfig

Ağ üzerindeki tüm bilgilerinizi görebilirsiniz

systemctl reboot

sistem reboot edilir.

hostname

hostname’i gösterir.

nmtui

ip ayarlarını yapılandırmayı sağlar.

systemctl stop firewalld

Firewall servisini kapatır.

systemctl disable firewalld 

Firewall reset sonrası kapalı kalır

systemctl restart network

network servisini restart eder.

systemctl restart httpd.service

apache servisini restart eder.

systemctl stop httpd.service

apache servisini kapatır.

systemctl start httpd.service

apache servisini açar.

systemctl stop mariadb

mysql servisini kapatır

systemctl start mariadb

mysql servisini aktif eder.

service psa stopall

tüm plesk servislerini kapatır.

service psa startall

tüm plesk servislerini aktif eder.

service psa restart

sadece plesk paneli kapatıp açar.

Yum update kernel

Komut bu şekilde sadece kerneli güncelleyecektir

dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1024 count=4096000

Centos sunucularda disk hızını ölçme

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

Centos sunucu’nun saatini Türkiye Saati yapmak

# yum list installed

kurulu paketlerin listelenmesi için kullanılabilir

# yum list available

Kurulabilecek paketlerin listelenmesi için kullanılır

# yum remove

Paket Kaldırma

# yum search apache

Paket Arama

nano /etc/ssh/sshd_config

SSH portunu gösterir.

tcpdump

Sunucu içinden gelen trafiği gösterir.

clear

Ekrandaki yazıları temizler.

/var/qmail/bin/qmail-qstat

Mail kuyruğunu gösterir.