Temel – Birbirinden Yararlı SSH Komutları

SSH Reboot Komutu

reboot

SSH Mysqlde Symlink oluşturma – yeniden oluşturma Komutu

/scripts/restartsrv_mysql

SSH Mysql rpmlerini yükleme Komutu

/scripts/mysqlup –force

SSH Perl Modülünü Güncelleme Komutu

/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql

SSH Apache’yi Yeniden Derleme Komutu

/scripts/easyapache

SSH Cpanel Update Komutu

/scripts/upcp

SSH CPanel.config dosyasını Düzenleme Komutu

/var/cpanel/cpanel.config

SSH Apache Restart Komutu

service httpd restart

ya da

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

SSH Apache durdurma Komutu

service httpd stop

ya da

/etc/rc.d/init.d/httpd stop

SSH Apache aktif etmek – başlatma Komutu

service httpd start

ya da

/etc/rc.d/init.d/httpd start

SSH Apache ayarlarını kontrol etme Komutu

service httpd configtest

ya da

/etc/rc.d/init.d/httpd configtest

SSH Root dizinindeki dosyaları görüntüleme Komutu

dir

SSH Dosya silme Komutu

rm -f dosyaismi.tar.gz*

SSH Sunucu özelliklerini görme Komutu

cat /proc/cpuinfo

SSH Rar dosyası açma Komutu

unrar x dosyaismi.rar

SSH sunucunuzda unrar yüklü değilse uygulanacak komut

wget https://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm

SSH zip dosyası açma Komutu

unzip dosyaismi.zip

SSH sunucuda her hangi bir dosya arama Komutu

locate c99.php

Eğer arama yapılmaz ise veritabanı update edilmesi gerekir

updatedb

SSH Kullanıcı yetkilendirme komutu

chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı