Linux – Dosya Aramamızı Sağlayan Locate Komutunun Kurulumu [RedHat/CentOS 7/8]

Linux’ta bul komutunu yükleyin

Adım 1: Önkoşullar

a) Çalışan bir RedHat/CentOS 7/8 Sisteminiz olması gerekir.

b) Sisteminizde yum komutunun kurulu olması gerekir.

c) Tüm ayrıcalıklı komutları çalıştırmak için sudo erişiminiz olmalıdır.

2. Adım: Sisteminizi Güncelleyin

Linux‘ta bul komutunu yükleme adımlarını uygulamadan önce, aşağıda gösterildiği gibi yum update -y komutunu kullanarak Sisteminizi en son sürümle güncellemeniz gerekir. Aşağıdaki çıktıdan da görebileceğiniz gibi, bu durumda sistem zaten en son sürümle güncellenmiştir, bu nedenle daha fazla güncelleme algılamamaktadır.

[root@localhost ~]# yum update -y
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.piconets.webwerks.in
* epel: mirrors.piconets.webwerks.in
* extras: mirrors.piconets.webwerks.in
* updates: mirrors.piconets.webwerks.in
No packages marked for update

3. Adım: mlocate paketini kurun

Artık sistemin en son sürümle güncellendiğini bildiğimize göre, aşağıda gösterildiği gibi yum install -y mlocate komutunu kullanarak konum komutunu yükleme zamanı gelmiştir.

yum install -y mlocate

4. Adım: DB’nizi Güncelleyin

Lokasyon komutunun Linux’ta başarılı kurulumundan sonra, aşağıda gösterildiği gibi updateb komutunu çalıştırarak DB’yi güncellemeniz gerekir. Bu komut, mlocate veritabanını güncelleyecektir.

updatedb

Adım 5: Locate komutunu test edin

Artık mlocate DB güncellendiğine göre, aşağıda gösterildiği gibi file.txt komutunu çalıştırarak bul komutunun işlevselliğini hızlı bir şekilde test edebilirsiniz. Bu komut, mevcut oturum açmış kullanıcı erişimi ile Sistemde bulunan herhangi bir yerde bir file.txt dosyasını arayacaktır.

locate file.txt